Nápověda

auth.FS je systém jednotného přihlášení (SSO) na FS ČVUT v Praze.
Slouží k authentifikaci a autorizaci uživatelů do různých webových aplikací provozovaných fakultou, ale i různými ústavy.
Přihlašovací jméno a heslo zadáváte pouze jednou a to do aplikace provozvané Centrem počítačových služeb.

Jak poznám, že heslo zadávám do správné aplikace?
Adresa (URL) autorizační aplikace musí vždy začínat https://auth.fs.cvut.cz/ a musí být vždy ověřena platným certifikátem.
Tedy váš internetový prohlížeč nesmí hlásit nic o neplatných certifikátech.

Jak se přihlásím a odhlásím?
Na přihlašovací stránku i možnost odhlášení se dostane zadáním adresy https://auth.fs.cvut.cz/ nebo vás příslušná aplikace přesměruje sama.

Nejsou moje osobní údaje (email, příslušnost k oddělením apod) poskytovány volně?
Údaje a atributy uživatelského účtu jsou předávány jen registrovaným aplikacím a pouze vybrané položky dle typu aplikace.

Co to je volba 'neodhlašovat'?
Pokud je tato volba zaškrtnuta zůstanete v prohlížeči přihlášeni i po jeho ukončení.
Pokud tedy na stejném PC znovu pustíte webový prohlížeč budete stále přihlášení.
Tuto volbu není vhodné ponechat zaškrtnutou na veřejných PC a v internetových kavárnách.
Nicméně všechna svoje sezení můžete kdykoli později odhlásit.
Pozor, obnovení relace v prohlížeči způsobí stálé přihlášení (jsou obnovena i sezeni - cookies).