Přihlášení

Pro authentifikaci musí být uživatel přesměrován na toto URL:
http://auth.fs.cvut.cz/app/test/login
(místo 'test' použijte vlastní jméno aplikace z registrace). Pokud je uživatel již authentifikován, provede se okamžitě přesměrování zpět s informacemi.
Pokud dosud není žádné platné sezení zobrazí se přihlašovací dialog.
Přihlášení s přesměrováním na jinou (povolenou) stránku:
http://auth.fs.cvut.cz/app/test/login/return_url/aHR0cHM6Ly9qcy5mcy5jdnV0LmN6L2F1dGgtdGVzdC8=

Odhlášení

Pro odhlášení musí být uživatel přesměrován na toto URL:
https://auth.fs.cvut.cz/logout
(místo klíčového slova test použijte vlastní jméno aplikace z registrace)
v návratovém kódu pak bude proměná auth_logout, při hodnotě 1 se uživatel odhlásil, při 0 odhlášení zrušil
Pokud má být po odhlášení přesměrován zpět do aplikace, použijte toto URL:
https://auth.fs.cvut.cz/app/test/logout

Další ukázkové kódy včetně knihovny funkcí si můžete stáhnout zde.